Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego
udostępnianego w domenie www.panploter.pl (dalej „Serwis”).

Serwis www.panploter.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego Użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis www.panploter.pl nie udostępnia osobom trzecim i nie sprzedaje danych personalnych czy adresowych Użytkowników Serwisu.

1. Administrator
Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usług
jest firma Pan Ploter Bartłomiej Siemionka 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 1 Maja 44a/9

2. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników
1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
2. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.
w takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.

3. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania
1. W zakresie uzasadnionym daną usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych:
imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe,
które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.
2. Administrator przetwarza informacje w celu świadczenia usług, celach marketingowych swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

4. Cookies
Niektóre obszary serwisów należących do Serwisu panploter.pl mogą wykorzystywać cookies,
czyli pliki tekstowe wysyłane do urządzenia użytkownika serwisu,
identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla Użytkownika, ani jego urządzenia i danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

4. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach,
w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę zwracając się z prośba do Administratora,
rezygnując jednocześnie z korzystania z usługi.

5. Kontakt
Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: biuro@panploter.pl